Školovanja

Specijalisti BRK od preko 20 godina uzimaju učešće u vođenju mnogobrojnih školovanja, koji imaju kao svrhu usavršavanje investicije i preduzeća naših Klijenata.


Molimo se upoznati sa našom ponudom koja se odnosi na školovanja i treninge. 

Naša Kancelarija na tekućo stvara red  instruktažnih filmova, koji imaju kao svrhu razjašnjavati pitanja iz područja knjigovodstva i korisnih  programa u obliku obračuna. Ukoliko si zainteresiran pristupom u pojedine realizacije, molimo se kontaktirati sa našim Odsekom Opsluge Klijenta.

Osim toga, polazimo od toga, da svaki Klijent je izuzetan i zahteva određenih individualnih potreba. Zbog toga uvelismo mogućnost obavljanja individualnih treninga i školovanja za individualna lica ili grupe.

Molimo se kontaktirati sa našim Odsekom Opsluge Klijenta radi prilagođenja najkorisnjega plana.