Harmony
In time and business
čime se bavimo

mismo knjigovodstvena kancelariija koja može preložiti pojam harmonije u prostor tvoga biznesa

upoznaj nas bliže
rellax fade-in

BRK u brojkama

50

broj radnika

20

godine na tržištu

500

broj klijenata

38%

prosečni porast prihoda klijenata u godini posle početka saradnje sa našom kancelarijom

poznaj naše usluge

zagledaj se nama bliže

 1. Knjigovodstvo

  Glavna profesija naše Kancelarije. Od preko 20 godina savetujemo, obučavamo i uvodimo sve knjigovodstvene postupke, kojih trebuje Tvoj biznes.

 2. Pravo

  Kancelarija BRK to jeste Tim stručnjaka iz knjigovodstveno – pravne grane. Naši savetnici svaki dan se pokušavaju podupirati  svojih Klijenata u području kompleksnog znanja u svojoj grani.

 3. Savetodavstvo

  Naša Kancelarija prati svojim Klijentima u ključnim odlukama  njihovih biznesa – to se dešava tako uglavnom zbog toga, da naši Klijenti mogu Nama poverovati.

 4. Poresko savetodavstvo

  Za nas, najvažniji je Tvoj cilj, koji hoćeš postignuti u svojim biznesu. Pre predstavljanja posvećene ponude, uvek se staramo detaljno razmotati sa Klijentom pitanja, koje podležu diskusiji.


 5. Školovanja

  Specijalisti BRK od preko 20 godina uzimaju učešće u vođenju mnogobrojnih školovanja, koji imaju kao svrhu usavršavanje investicije i preduzeća naših Klijenata.


 6. Kadrovi i plate

  Garancija naše potencjalne saradnje jeste mogućnost korišćenja znanja međunarodnog, višegodišnjeg tima, koji podržava se  aktualnim tehnološkim rešenjima.


 7. Virtualna biroa

  Ukoliko Tvoja firma ima nameru optimalizirati troškove iznajmljivanja i zapošljavanja osoblja za odseke, mi možemo Tebi pomoći. Naš Tim ima široke kvalifikacije za vođenje procesa registracije virtualnog biroa daljinskog karaktera.


partneri

Sa ponosom informišemo naših Klijenata o tome, da smo Partner svetskog udruženja PrimeGlobal.

hoćeš poznati više
kontaktiraj se sa nama

upoznaj nas bliže

kontakt

mismo knjigovodstvena kancelariija koja može preložiti pojam harmonije u prostor tvoga biznesa